Όροι & προϋποθέσεις συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Oι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών» από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» , την «Ασφάλεια Συναλλαγών» , «Πολιτική Απορρήτου» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση προϊόντων που πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία YOUNG CARPO ΟΕ που εδρεύει στην Ευαγγελιστρίας 7, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 156484101000, με Α.Φ.Μ.: 801422896 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, e-mail: info@youngcarpo.com) (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.youngcarpo.com (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή/και η «Ιστοσελίδα»)

1.2. Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης», ή «Εσείς») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα θα έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.

1.3. Για την εγγραφή ή σύνδεσή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ο ενδιαφερόμενος Χρήστης απαιτείται να συμπληρώσει στη φόρμα εγγραφής ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή Εγγεγραμμένους Χρήστες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.1. Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού πεδίου παραγγελίας «+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ» που υπάρχει επί των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης καλείται να ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αγορά του/-ων προϊόντων που επιθυμεί μέσω ειδικού συνδέσμου προς του παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών και να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο δίπλα από την φράση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών». Επιλέγοντας το πεδίο αυτό ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει τους παρόντες όρους και ενημερωθεί για τα ακόλουθα στοιχεία:

2.1.1. Την πλήρη εταιρική επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

2.1.2. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρήγγειλε και της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας του, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ ή άλλων φόρων, εξόδων αποστολής ή εξόδων επιστροφής του προϊόντος, τυχόν επιπλέον χρεώσεων. Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές επί των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι αναγραφόμενες τελικές αυτές τιμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια της παραγγελίας με βάση το ύψος της παραγγελίας και την επιλογή του τρόπου και του τόπου αποστολής. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που παραγγέλνει. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω, χρησιμοποιώντας τα μέσα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2.1.3. Τους όρους και τρόπους πληρωμής και τα μέσα πληρωμής.

2.1.4. Τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την προθεσμία, εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα.

2.1.5. Τυχόν περιορισμούς στην παράδοση και στα μέσα πληρωμής.

2.1.6. Χαρακτηριστικά των χρεώσεων, πιθανά εκπτωτικά πακέτα ή ειδικές προσφορές.

2.1.7. Τους όρους, τις προϋποθέσεις και εξαιρέσεις, καθώς και την προθεσμία αλλά και τις λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της επιβάρυνσης του Πελάτη με το κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησής του.

2.1.8. Τους όρους υπαναχώρησης από τη σύμβαση καθώς και την καταγγελία ή ακύρωση της σύμβασης.

2.1.9. Όπου εφαρμόζεται, τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους στους οποίους υπάγεται η Εταιρεία.

2.1.10. Τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση διαφορών όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος.

2.1.11. Τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση, και την ευθύνη της Εταιρεία για πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. Α.Κ και τις δυνατότητες του Πελάτη.

2.1.12. Τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

2.1.13. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

2.2. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Εάν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή της παραγγελίας, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή της πληρωμής.

2.3. Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας.

2.4. H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει τη σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις για την κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης/Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 3 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης ανωτέρω, εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν για την πώληση των προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

2.5. Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της καταχώρησης της παραγγελίας η Εταιρεία επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, η Εταιρεία προβαίνει σε επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κλπ. Μετά και την επιβεβαίωση αυτή θα αποστέλλεται email στον Πελάτη για την αποδοχή της παραγγελίας. Το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνει ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του.

2.6. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Αποστολή παραγγελίας».

2.7. Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: orders@youngcarpo.com) ή ηλεκτρονικά, πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό του εισάγοντας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στην ενότητα ‘Οι παραγγελίες μου’.

2.8. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία εάν καλόπιστα διαπιστωθεί ότι λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, τα προϊόντα εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο σφάλμα σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρείας και επιστροφής των προϊόντων δεν συνιστά συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρείας και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αντικαταβολή (μετρητοίς στην περίπτωση αποστολής στο χώρο του Πελάτη). Επιβάρυνση αντικαταβολής 1,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για αγορές στην Ελλάδα μόνο.
  • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Διασύνδεση με πλατφόρμα πληρωμών της Stripe). Για την Ασφάλεια Συναλλαγών δείτε τη σχετική ενότητα παρακάτω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

5.1. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Εταιρεία μας εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που επιβεβαιώσαμε την παραγγελία σας.

5.2. Η Εταιρεία γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας courier, οι παραγγελίες παραδίδονται σε 6 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. Οι παραγγελίες εκτός Ελλάδος θα παραδίδονται σε 21 εργάσιμες ημέρες αναλόγως της χώρας αποστολής. Ωστόσο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο orders@youngcarpo.com). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

5.3. Κόστος μεταφορικών για Ελλάδα:

  • Δωρεάν πανελλαδικά για παραγγελίες αξίας 50€ & άνω.
  • Επιπλέον χρέωση μεταφορικών έως 5€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πανελλαδικά για παραγγελίες αξίας κάτω από 50€.
  • Έξοδα αντικαταβολής 1.75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1. Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

6.2. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο Πελάτης απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον Πελάτη απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

6.3. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε εγγράφως για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, ενημερώνοντας μας και αποστέλλοντάς μας είτε μέσω email στην διεύθυνση info@youngcarpo.com, είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση YOUNG CARPO ΟΕ που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή,  μία έγγραφη και σαφή δήλωση σας προς αυτό, χωρίς τούτο ωστόσο να είναι υποχρεωτικό. Τα στοιχεία της Εταιρίας μας είναι τα εξής: YOUNG CARPO ΟΕ που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Ευαγγελιστρίας 7, Τ.Κ. 15342 (Ελλάδα) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 156484101000, με Α.Φ.Μ.: 801422896 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, (e-mail:info@youngcarpo.com)

6.4. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε με έναν από τους πιο πάνω τρόπους τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

6.5. Θα θέλαμε ακόμα να επιστήσουμε την προσοχή σας, ότι για λόγους οργάνωσης του Τμήματος Επιστροφών, αν δεν προηγηθεί επικοινωνία με έναν από τους άνωθεν τρόπους, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το προϊόν σας να μην φτάσει ποτέ στις αποθήκες μας.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
6.6. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα αποδεδειγμένα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά

6.7. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Για επιστροφές με οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερωθεί από την εκάστοτε εταιρεία.

6.8. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

6.9. Μόλις παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν στις Αποθήκες μας και διαπιστώσουμε ότι βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, σας επιστρέφουμε ολόκληρο το ποσό που πληρώσατε, όπως αναγράφεται στην απόδειξη/παραστατικό αγοράς. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με Αντικαταβολή, παρακαλείστε να μας υποδείξετε τραπεζικό λογαριασμό, καθώς τα χρήματα σας θα επιστραφούν με τραπεζικό έμβασμα.

6.10. Προϋπόθεση για την αποδοχή της επιστροφής του προϊόντος είναι το προϊόν να επιστραφεί ακριβώς στην άριστη κατάσταση που ο Πελάτης το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς

6.11. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

6.12. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχει εξοφληθεί κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος στον Πελάτη και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

7.1. Η Εταιρεία μας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών, προβαίνει σε επισταμένο έλεγχο των προϊόντων, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα τους. Σε σπάνια περίπτωση που παραλάβετε ένα προϊόν που φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail orders@youngcarpo.com, για να αντικαταστήσουμε το προϊόν. Το αρμόδιο τμήμα επεξεργάζεται το αίτημα επιστροφής της παραγγελίας σας και δίνει εντολή στην μεταφορική εταιρεία να παραλάβει το προϊόν σας από τη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος, επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής και αντικατάστασης.

7.2. Επιπλέον, εάν δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση, έχετε και την δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1. Για την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης καλείται να συμπληρώσει προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα παραγγελίας που υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου (σχετική ενότητα) της ιστοσελίδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: info@youngcarpo.com

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

10.2. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

10.3. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη αλληλογραφία).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αξιοπιστίας σε κάθε τηλεπληρωμή σας, το www.youngcarpo.com έχει αναπτύξει ένα ασφαλές κύκλωμα μεταφοράς των καταχωρηθέντων δεδομένων υπό την κάλυψη της πιο απροσπέλαστης κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας την κάθε καταχώρηση σας. Αναλυτικότερα, η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας, στην περίπτωση που επιλέγετε Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα, πραγματοποιείται από την Stripe, για το λόγο αυτό μεταφέρεστε αυτόματα στο secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία της Stripe. Όλα τα στοιχεία της κάρτας σας (Αριθμός Κάρτας, Όνομα Κατόχου, Ημερομηνία Λήξης και Τριψήφιος Αριθμός CVV στο πίσω μέρος της κάρτας) καταχωρούνται ηλεκτρονικά και κρυπτογραφημένα στην υπηρεσία της Stripe.